3525 Miskolc, Petőfi S u 2. 2. em. 2. info@homorestarsai.hu +36 30 963 4381

Könyvvizsgálói szolgáltatásaink

Pályázatok könyvvizsgálata

Pályázatok, Látványcsapat sport támogatások, illetve Európai Uniós támogatások esetén a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírhatja, hogy a záró kifizetés igénylése esetén a pályázónak mellékelnie kell a könyvvizsgálói igazolást.

A projektszintű könyvvizsgálat keretében elvégzendő feladataink:

  • Nyitó megbeszélés, könyvvizsgálati tervezés és határidők megbeszélése
  • A Társaság és a projekt főbb üzleti folyamatainak megismerése és dokumentálása
  • A projekt bizonylatainak tételes ellenőrzése
  • A projekt pályázati útmutatóban meghatározott számviteli követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése
  • A projekt megvalósulásának áttekintése, illetve az azt igazoló dokumentumok megismerése
  • Záró megbeszélés
  • Könyvvizsgálói jelentés kiadása