Könyvvizsgálói szolgáltatásaink

Átalakulások könyvvizsgálata

 

Az átalakulások sajátossága, hogy rendkívül szoros határidők alatt sajátos számviteli és adózási feladatokat kell megoldani, amelyek speciális szaktudást és tapasztalatot igényelnek.

Az átalakulás során (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) mind a tervezett, mind a végleges átalakulási vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat minden esetben független könyvvizsgálónak kell hitelesíteni, függetlenül attól, hogy egyébként a társaság kötelezett-e a normál beszámolójának könyvvizsgálatára vagy sem.

Nem jogosult erre a társaság könyvvizsgálója, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.

Társaságunk az átalakulások könyvvizsgálata területén jelentős tapasztalattal rendelkezik, így az egyesülések (összeolvadás, beolvadás), szétválások (különválás, kiválás), valamint a társasági forma váltások területén is. Az átalakulási könyvvizsgálat során a szolgáltatásunk szerves része az átalakulások folyamatának tervezése és az átalakulásra vonatkozó döntést segítő tanácsadás.