Könyvvizsgálói szolgáltatásaink

Éves beszámoló könyvvizsgálata

 

Szakértelem, Minőség, Függetlenség, Emberközpontúság

A piacgazdaság egyik alapvető elvárása, hogy a gazdálkodó szervezetek vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, illetve megfelelő szakmai támogatás álljon rendelkezésre egy üzleti döntéshozatalhoz.

A könyvvizsgálatunk célja a pénzügyi kimutatások felhasználói számára a pénzügyi kimutatások iránti bizalmának növelése, a mai kihívásokkal teli gazdasági környezetben kiemelten fontos a transzparens éves beszámolók által biztosított információk minősége. Magas színvonalú, hozzáadott értéket biztosító könyvvizsgálati szolgáltatásainkon keresztül támogatjuk ügyfeleinket e cél elérésében. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat a H & H Homor és Társai Kft. egyik kiemelt szolgáltatási területe.

Könyvvizsgálati módszerünk

Munkánk során a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat alkalmazzuk, melynek dokumentálása a nemzetközi követelményeknek megfelelő.

A kockázatokra koncentrálunk

Könyvvizsgálatunk a kockázatbecslés módszerén alapul, melynek segítségével valamennyi lényeges üzleti és belső ellenőrzési területre kiterjesztjük munkánkat. A nagy kockázatú területekre összpontosítva határozzuk meg a vizsgálat szükséges terjedelmét, ezzel biztosítjuk a hatékony és költségkímélő auditot. Munkánkat előre megtervezve, munkaprogram alapján végezzük, az év végi zárást megelőzően évközi vizsgálatokat tartunk. Szakmai kérdésekben év közben folyamatosan ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Az általunk végzett könyvvizsgálat biztosítja azokat az információkat, amelyekre a vezetésnek szüksége van a kockázatokkal, kontrollokkal, illetve más létfontosságú üzleti és működési kérdésekkel összefüggő döntések meghozatalához. Könyvvizsgálatunk egész évre kiterjedő folyamatos munka, és a döntéshozókkal történő rendszeres kommunikáció jellemzi.

Könyvvizsgálatunk során értékeljük és bemutatjuk a vezetőségnek a számviteli és a működést támogató vezetői információs rendszerhez kapcsolódó belső ellenőrzés minőségét. Emellett a vezetőség részére kidolgozzuk az ügyvitellel kapcsolatos ajánlásainkat, amelyeket vezetői levélben foglalunk össze. Könyvvizsgálói jelentésünkben és a vezetői levélben egyszerű számadatoknál többet nyújtunk: gyakorlati tanácsokat a vállalat hatékonyságának és jövedelmezőségének növelésére, kockázatainak csökkentésére.

A könyvvizsgálati munka során alkalmazott magyar és nemzetközileg egységes módszertanunkat folyamatosan fejlesztjük, munkatársaink számára pedig rendszeres, magas színvonalú a Magyar Könyvvizsgálói Kamara évenkénti továbbképzéseire támaszkodó képzést biztosítunk.