Szolgáltatásaink

Igazságügyi szakértés

 

Könyv-, adó-, és járulék szakterületeken igazságügyi szakértőként feladatunk, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakvéleményünkkel segítsük a szakkérdés eldöntését, az adott tényállás megállapítását.

Az igazságügyi könyv-, adó-, és járulék szakértés főbb területei:

  • Polgári peres eljárásokban
  • Büntetőügyekben
  • Munkaügyi vitákban
  • Egyéb peres és nem peres eljárásokban

Igazságügyi szakértői szakvélemény elkészítése elsősorban hatósági kirendeléseken alapul. Lehetőség van azonban perben vagy peren kívül álló feleknek igazságügyi szakértői vélemény beszerzésére és annak felhasználására valamely eljárásban, vagy pedig vitás kérdésük békés elrendezése érdekében egymás között.